top of page

PRIVACYBELEID

Gebruik van onze website: Verwijzingen naar "wij", "ons" en / of "onze" op www.PÉRGATIS.com en www.PÉRGATIS.co.uk ("de website") zijn bedoeld voor PÉRGATIS. PÉRGATIS Hair, PÉRGATIS Relax, PÉRGATIS Brows zijn namen die eigendom zijn van en beheerd worden door de PÉRGATIS-groep. Het gebruik van de website en de aankoop van goederen ("Goederen" en / of "Producten") van de Website worden beheerst door deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden"). We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder kennisgeving aan u te wijzigen. PÉRGATIS brengt geen kosten in rekening voor toegang tot de website, maar u moet de kosten betalen van de communicatielink die u gebruikt om de website te bezoeken. Toegang tot de website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort, beperkt of beëindigd.

Contractinformatie: Goederen geleverd vanaf de Website worden geleverd door de PÉRGATIS. Uw bestelling is een aanbod om goederen en / of producten te kopen die door u zijn aangegeven en is niet bindend voor we u hebben laten weten dat een bestelling is geaccepteerd. Alle advertenties en communicatie die door ons zijn gemaakt totdat we uw bestelling accepteren, zijn alleen uitnodigingen om te behandelen en zijn geen bevestigde aanbiedingen. Dit betekent dat als goederen of producten op de site worden getoond, maar niet beschikbaar of onjuist geprijsd of anderszins onjuist beschreven zijn, PÉRGATIS niet verplicht is om u die goederen te verkopen.

Intellectueel eigendom en gebruiksrecht: u erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal of de inhoud die als onderdeel van de website wordt geleverd, te allen tijde bij ons of onze licentiegevers berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door onze licentiegever of ons. U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de inhoud op deze website alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik beschikbaar wordt gesteld en dat u dergelijk materiaal en die inhoud voor een dergelijk doel op slechts één harde schijf van een computer mag downloaden. Elk ander gebruik van materiaal en inhoud van de website is ten strengste verboden. U stemt ermee in om geen derde partij te assisteren of te helpen bij het kopiëren, reproduceren, verzenden, publiceren, weergeven, distribueren, commercieel exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal en inhoud maken. Het PÉRGATIS-woordmerk, het logo en de bijbehorende productnamen zijn geregistreerde handelsmerken van de PÉRGATIS-groep.

Aansprakelijkheidsbeperkingen: Hoewel we alle redelijke inspanningen zullen doen om de juistheid van de informatie die we op de PÉRGATIS-website plaatsen te verifiëren, geven we geen garanties, expliciet of impliciet in verband met de nauwkeurigheid ervan. De website wordt aangeboden op een "zoals deze is" en "zoals beschikbaar" basis zonder enige verklaring of goedkeuring en we geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de PÉRGATIS website, of enige transactie die kan worden uitgevoerd op of via de PÉRGATIS-website, inclusief maar niet beperkt tot, impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, volledigheidsvoorwaarden, of enige impliciete garantie die voortvloeit uit handel of gebruik of handel. We garanderen niet dat de PÉRGATIS-website aan uw vereisten zal voldoen of ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die deze beschikbaar maakt, vrij is van virussen of bugs of vertegenwoordigt de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de materialen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor verlies van inhoud of materiaal dat via onze website is geüpload of verzonden. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, verwerpen we alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de goederen of producten. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

U erkent dat we niet kunnen garanderen en daarom op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de beveiliging of privacy van de PÉRGATIS-website en enige informatie die door u wordt verstrekt aan of overgenomen van de PÉRGATIS-website. Wij zijn in contract (inclusief maar niet beperkt tot, nalatigheid), pre-contract of andere verklaringen (anders dan frauduleuze of nalatige verkeerde voorstellingen) of anderszins voortvloeiende uit of in verband met deze voorwaarden niet aansprakelijk voor:

  • economisch verlies (inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winsten, contracten, zaken of verwachte besparingen); of

  • enig verlies van goodwill of reputatie; of

  • enig verlies dat niet onder de aandacht van PÉRGATIS werd gebracht op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, of enig verlies dat een onvoorzienbaar gevolg zou zijn van een contractbreuk door PÉRGATIS; in ieder geval, of dergelijke verliezen al dan niet binnen de overweging van een van ons lagen op de datum waarop de gebeurtenis die de schade veroorzaakte zich heeft voorgedaan, geleden of geleden is door een van ons die voortvloeit uit of verband houdt met het verstrekken van enige aangelegenheid onder deze voorwaarden.

Kennisgeving in de voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze bedienden, agenten of werknemers.

Ontbinding: Als een deel van de Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.

Afstandsverklaring: Geen afstandsverklaring door gebruik zal worden opgevat als een afstandsverklaring van enige voorgaande of volgende inbreuk op enige bepaling.

Overleven: Elke bepaling van deze Voorwaarden moet worden geïnterpreteerd als afzonderlijk van toepassing en overleven, zelfs als om welke reden dan ook een of andere bepaling niet van toepassing of niet-afdwingbaar wordt geacht onder alle omstandigheden.

Volledige overeenkomst: deze voorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd en gewijzigd) bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het behandelde onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen, toezeggingen, verklaringen of voorstellen, schriftelijk of mondeling tussen u en PÉRGATIS met betrekking tot dergelijke zaken. U bevestigt dat u deze voorwaarden hebt gelezen en u deze volledig begrijpt en u gaat er ook mee akkoord dat deze voorwaarden de enige voorwaarden zijn (samen met uw netwerkproviderovereenkomst) die uw relatie met ons regelen.

Wetgeving: De voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland.

RETOUREN EN UITWISSELINGEN

U kunt elk product in zijn "originele staat" retourneren voor een volledige terugbetaling of omruiling binnen 14 werkdagen na levering. Originele staat betekent dat er geen krassen of markeringen op het product zijn en dat de verpakking van de producten niet is geopend of beschadigd. Gebruik het formulier op de contactpagina zodat we u kunnen adviseren over de meest efficiënte manier van retourneren. Geef uw bericht door met de volgende gegevens:
- Uw naam
- Jouw adres
- Bestelnummer
- Reden voor retourneren / ruilen

Zodra uw bericht is ontvangen, zullen we u de verzendgegevens en een referentienummer verstrekken om uw retourzending / terugbetaling te verwerken. Houd er rekening mee dat retouren en terugbetalingen niet kunnen worden verwerkt zonder een door ons verstrekt referentienummer. U moet de kosten voor het retourneren van de Producten voor ons regelen en betalen. Zorg ervoor dat het pakket stevig is ingepakt en voor uw bescherming raden we u aan een aangetekende bezorgservice te gebruiken, omdat we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor goederen die tijdens het transport verloren zijn gegaan. Als u een defect of beschadigd product (en) retourneert, zullen we de kosten van het retourneren van uw bestelling terugbetalen, op voorwaarde dat u ons een ontvangstbevestiging bezorgt. Producten die als set zijn gekocht, kunnen alleen als complete set worden geretourneerd, niet als afzonderlijke artikelen. Als we vragen hebben over de geldigheid van de retourzending, behouden we ons het recht voor om een terugbetaling of vervanging te weigeren. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

FOUTE GOEDEREN: Als uw pakket bij levering zichtbaar beschadigd is, informeer dan de persoon die uw goederen levert dat u wilt ondertekenen als "ontvangen beschadigd". Als uw goederen na opening als defect of beschadigd worden ontvangen, neem dan binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling contact met ons op via admin@pergatis.com en we nemen contact met u op.

PRIVACY & COOKIEBELEID: Dit privacybeleid zet uiteen hoe PÉRGATIS alle informatie gebruikt en beschermt die u openbaar maakt wanneer u deze website gebruikt. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Als we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. PÉRGATIS kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina van tijd tot tijd controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

We kunnen uw naam, contactgegevens, waaronder e-mailadres, demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses, andere informatie die relevant is voor klantonderzoeken en / of aanbiedingen verzamelen. We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, en in het bijzonder voor het bijhouden van interne gegevens. We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren. We kunnen periodiek promotionele e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we denken dat u deze interessant vindt via het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Van tijd tot tijd kunnen we uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoeksdoeleinden. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. We kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

We kunnen uw informatie delen met derden wanneer het nodig is om een externe serviceprovider in te schakelen om onze diensten te vergemakkelijken of uit te breiden, expliciet door u verzocht (bijv. Met sociale medianetwerken), vereist door een gerechtelijk bevel of enige wettelijke of regelgevende vereiste, in verband met de verkoop of overdracht van een bedrijf, om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, om de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers, consumenten en derden te waarborgen; en, om onze rechten en eigendommen en de rechten en eigendommen van onze gasten en derden te beschermen. We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen overdragen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u de informatie aanvankelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw informatie naar andere landen overdragen, zullen we die informatie beschermen zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid.

Beveiliging: we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Gebruik van cookies: Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie het webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Met cookies kunnen webapplicaties op u als individu reageren. De webapplicatie kan de werking ervan afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. We gebruiken verkeerslogcookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons om gegevens over websiteverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze aan te passen aan de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en vervolgens worden de gegevens uit het systeem verwijderd. Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of informatie over u, behalve de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstelling meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan ervoor zorgen dat u niet ten volle kunt profiteren van de website. Houd er rekening mee dat het aanpassen van browserinstellingen om cookies in één browser, apparaat of app te weigeren, niet noodzakelijkerwijs de opt-out van alle browsers, apparaten of apps zal afmelden. Waar wettelijk toegestaan, kunnen we informatie die we ontvangen van andere websites, mobiele applicaties en bronnen combineren met informatie die u ons geeft en informatie die we over u verzamelen, inclusief cookie-informatie.

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links echter heeft gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

Controle over uw persoonlijke informatie

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

• Wanneer u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, zoek dan naar het vak waarop u kunt klikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor directmarketingdoeleinden

• Als u eerder met ons hebt ingestemd om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door ons te schrijven of te e-mailen op admin@pergatis.com

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotionele informatie te sturen over derden waarvan we denken dat u ze interessant vindt als u ons vertelt dat u dit wilt. U kunt details opvragen over persoonlijke informatie die we over u bewaren onder de Data Protection Act 1998. Als u een kopie wilt van de informatie die op u wordt bewaard, kunt u een e-mail sturen naar info@pergatis.com. Als u van mening bent dat de informatie die we over u bewaren onjuist of onvolledig is, schrijf of e-mail ons dan zo snel mogelijk naar bovenstaand adres. We zullen alle informatie die onjuist blijkt te zijn, onmiddellijk corrigeren.

bottom of page